انواع کانوایر ( تسمه نقاله ) درخشان تابان آریا

انواع کانوایر ( تسمه نقاله )

کانوایرها دستگهایی هستند که محصولات را در فرآیند تولید برای انجام کارهای مورد نیاز از یک نقطه به نقطه دیگرجابه جا مینماید.آنچه که باعث حرکت کانوایر میشود موتور الکتریکی میباشد. کانوایرها یا به صورت تک مسیری یا همراه با مسیر های انشعابی ساخته میشوند.

در عملیات کنترلی پیچیده تر که نیاز است سرعت حرکت محصولات کاملا تحت کنترل باشد

برای کنترل سرعت موتور تسمه نقاله هامیبایست که از درایور استفاده کرد درایو ها نیز معمولا توسط plc کنترل میشوند.

انواع کانوایر:

 • کانوایرصنایع غذایی
 • کانوایر انتقال پودر
 • کانوایرمدولار
 • کانوایر مدولار لبه دار
 • کانوایر دارای انحنا
 • کانوایر زنجیری
 • کانوایرغلطکی
 • کانوایر شیب دار
 • کانوایرهای پیچشی یا حلزونی (Screw)
 • کانوایرهای خودرو
 • کانوایرهای توری سیمی (Wire mesh)
 • کانوایر پیاله ای
 
pic .