دستگاه داک لولر ( همسطح کننده ) درخشان تابان آریا

دستگاه داک لولر ( همسطح کننده )

نوعی سطح شیبدار متحرک است که برای هم ‌سطح سازی ارتفاع محل بارگیری با وسایل حمل بار استفاده می‌شود

هم سطح کننده‌ها در کاهش اختلاف ارتفاع و موازی سازی سطح بار با وسایل نقلیه نقش بسزایی دارند

یا رمپ تخلیه، سکویی است که قابلیت تنظیم ارتفاع دارد (هم تراز کردن وسایل نقلیه با سکوی بارگیری) و صفحه ساده‌ای است که به حالت جمع‌شده در داخل چاهک قرار می‌گیرد.

  • کمترین ارتفاع قابل استفاده :منفی 30 سانتی متر
  • بیشترین ارتفاع قابل استفاده:مثبت 50 سانتی متر
  • عرض دستگاه طبق سفارش
  • ظرفیت بارگیری :4 تن
 
pic .