دستگاه غبار گیر درخشان تابان آریا

دستگاه غبار گیر صنعتی

این دستگاه جهت حذف و پاکسازی ذراتی ریزی مانند گرد و غبار درون هوا در سالن های صنعتی نصب و راه اندازی میکنند

این دستگاه از یک فن بک وارد سایز 1000mm استفاده شده و توسط یک الکتروموتور با توان 95kwبه حرکت در می آید.

برای فیلتر کردن غبار از 300 متر مربع فیلتر استفاده ‌می شود.

توان کاری دستگاه 50000 متر مکعب در ساعت می باشد.

 
pic .