دستگاه وکیوم کانوایر درخشان تابان آریا

دستگاه وکیوم کانوایر

انتقال مواد در این تکنولوژی به روش مکش و وکیوم صورت می‌گیرد. در حقیقت هوا از طریق لوله مکیده شده و فشار اتمسفر هوا را به داخل لوله مکش حرکت می‌دهد، در این هنگام جریان هوایی که تحت فشار اتمسفر تشکیل شده است مواد جامد را به داخل لوله مکش هدایت می‌کند.

مواد از نقطه تغذیه از طریق یک لوله به یک محفظه منتقل می‌شوند، در این مرحله هوا از مواد باید جدا گردد لذا در این مکان فیلترهای خاصی هوا را قبل از اینکه وارد پمپ گردد از مواد مورد انتقال جدا نموده و تمیز می‌کند. کل این عملیات توسط یک سیستم کنترل به صورت برنامه‌ریزی شده، کنترل می‌گردد. لازم به ذکر است حتی اگر نشتی در سیستم رخ دهد مواد به محیط بیرون نشت نمی‌کنند، زیرا سیستم از مکانیزم خلاء استفاده می‌کنند.

 
pic .

حوزه کاربرد کانوایرهای خلاء جهت انتقال پودر، ذرات، رنگ دانه‌ها، مواد گرانولی، قرص‌ها، کپسول‌ها و ... از مکانی به مکان دیگر بدون محدودیت ارتفاع موجود در دو نقطه می‌باشد.

ویژگی‌های خاص محصول:

انتقال مواد عاری از گرد و غبار و آلودگی محیطی – سیستم با قابلیت کارایی بسیار بالا و وزن کم – تعمیرات نگهداری بسایر اندک – حداقل خوردگی، فرسایش و سایش در کل فرآیند – نصب و کنترل فرآیند بسیار آسان – قابلیت تاًمین مواد یک الی 12 نقطه به صورت همزمان – تاًمین مجدد نقاط تغذیه به صورت خودکار و طبق برنامه تنظیم شده – کاهش خطای نیروی انسانی در حین انتقال محصول به نقاط مختلف – توانایی اتصال به چند نقطه با محصولات مختلف و جابه جایی همزمان تمام محصولات – دیگر دستگاه‌های کانوایر می‌توانند مواد را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال دهند ولی مزیت این دستگاه انتقال مواد از چند نقطه قابل انتخاب به چند نقطه قابل انتخاب دیگر می‌باشد. – تمامی کنترل‌ها توسط برنامه PLC فوق پیشرفته انجام می‌گیرد و تمام مراحل و مسیرها به صورت شماتیک در مانیتور دستگاه نمایش و کنترل می‌گرددند.