لوله های PVC درخشان تابان آریا

لوله های PVC

سایز 20 برقی

 • وزن یک شاخه = 900 گرم
 • قطر بیرونی = 20میلی متر
 • قطر داخلی = 13 میلی‌متر
 • جنس مغزی = مغزی ندارد
 • جنس روکش = پی‌وی‌سی PVC
 • نوع بسته بندی = 20 شاخه 6 متری
 • رنگ قابل سفارش = سفید

سایز 25 برقی

 • وزن = 1 کیلوگرم
 • قطر بیرونی = 25میلی متر
 • قطر داخلی = 16 میلی‌متر
 • جنس مغزی = مغزی ندارد
 • جنس روکش = پی‌وی‌سی PVC
 • نوع بسته بندی = 20 شاخه 6 متری
 • رنگ قابل سفارش = سفید

سایز 32 برقی

 • وزن = 1.5 کیلوگرم
 • قطر بیرونی = 32میلی متر
 • قطر داخلی = 21 میلی‌متر
 • جنس مغزی = مغزی ندارد
 • جنس روکش = پی‌وی‌سی PVC
 • نوع بسته بندی = 10 شاخه 6 متری
 • رنگ قابل سفارش = سفید
لوله محافظ کابل صٌلب مدل UPVC آریا

سایز 20 برقی

 • وزن یک شاخه = 700-800 گرم
 • قطر بیرونی = 20میلی متر
 • قطر داخلی = 13 میلی‌متر
 • جنس مغزی = مغزی ندارد
 • جنس روکش = یو-پی‌وی‌سیU PVC
 • نوع بسته بندی = 20 شاخه 6 متری
 • رنگ قابل سفارش = سفید – نارنجی – آبی – صورتی

سایز 25 برقی

 • وزن = 1 کیلوگرم
 • قطر بیرونی = 25میلی متر
 • قطر داخلی = 16 میلی‌متر
 • جنس مغزی = مغزی ندارد
 • جنس روکش = یو-پی‌وی‌سیU PVC
 • نوع بسته بندی = 20 شاخه 6 متری
 • رنگ قابل سفارش = سفید

سایز 32 برقی

 • وزن = 1.5 کیلوگرم
 • قطر بیرونی = 32میلی متر
 • قطر داخلی = 21 میلی‌متر
 • جنس مغزی = مغزی ندارد
 • جنس روکش = یو-پی‌وی‌سیU PVC
 • نوع بسته بندی = 10 شاخه 6 متری
 • رنگ قابل سفارش = سفید
 
pic .